Kita veikla

Print

 

Dalyvavimas verslo pobūdžio renginiuose, įvairiuose pirkimo konkursuose

     Klubas, esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, dalyvaus įvairiuose su transporto veikla susijusiuose renginiuose: parodose, verslo mugėse ir pan., kuriuose bus atstovaujama visiems klubo nariams, pristatant užsienio šalių rinkose. Taip pat galimas klubo dalyvavimas vietos bei užsienio šalių skelbiamuose transporto paslaugų pirkimo konkursuose.