Apie klubą

Print

        Nacionalinio vežėjų klubo nariai – Lietuvos įmonės, užsiimančios pervežimų bei kita su transportu susijusia veikla. Mūsų nariai yra nepriekaištingos reputacijos, stabilios ir ne vienerius metus veikiančios įmonės, laiku ir tinkamai vykdančios savo įsipareigojimus.

Klubo tikslai:

• atstovauti savo narių ekonominius interesus, bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis

• siekti ekonomijos apjungiant pirkimus ir maksimaliai gerinti verslo sąlygas savo nariams, vykdant visų rūšių pervežimus

• atstovauti klubo narius tarptautinėse organizacijose

• teikti klubo nariams visą informaciją, susijusią su palankesnėmis verslo sąlygomis


           Klubas nevykdo jokios politinės, socialinės, viešųjų paslaugų ar kitokios panašios veiklos, nėra pelno siekianti įstaiga, nekonkuruoja su jau veikiančiomis įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis

            Klubas yra įregistruotas PVM mokėtoju, siekiant vykdyti pirkimus - pardavimus tarp tiekėjų ir klubo narių